Všade dobre, u nás najlepšie...

Otváracie hodiny

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY:
Setember 2022 (Zimná prevadzka)

Sobota 12:30-18:00h.
Nedeľa 13:00-18:00h.
V prípade nepriaznivého počasia zatvorené.
Aktuálne info o otváracích hodinách Vám poskytneme na tel. čísle +421 907 337 787.
Zmena otváracích hodín vyhradená!